Biuro Podatkowe

TASSE Kancelaria Podatkowa rozpoczęła działalność w 2008 roku i od tego czasu funkcjonuje z sukcesami na rynku usług finansowych, zajmując się kompleksową obsługą firm w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kancelaria działa na podstawie licencji wydanej przez Ministra Finansów – nr 20571/2007
Nasze Biuro Rachunkowe z siedzibą w Łodzi świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Usługi dostosowujemy do potrzeb i bieżących oczekiwań klientów.
Zgodnie z wymogami prawnymi, wg ustawy o rachunkowości, posiadamy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą a nasza kadra ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości
Zapraszamy zarówno małe firmy, jak i też spółki prawa handlowego.