TASSE Kancelaria Podatkowa Monika Turbiarz

TASSE Kancelaria Podatkowa rozpoczęła działalność w 2008 roku i od tego czasu funkcjonuje z sukcesami na rynku usług finansowych, zajmując się kompleksową obsługą firm w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kancelaria działa na podstawie licencji wydanej przez Ministra Finansów – nr 20571/2007 Nasze Biuro Rachunkowe z siedzibą w Łodzi świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Usługi dostosowujemy do potrzeb i bieżących oczekiwań klientów. Zgodnie z wymogami prawnymi, wg ustawy o rachunkowości, posiadamy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą a nasza kadra ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości Zapraszamy zarówno małe firmy, jak i też spółki prawa handlowego.

Kontakt

Adres:

ul. Kopcińskiego 77
90-033 Łódź

Adres WWW:

www.tasse.pl

NIP:

7272287686

tel. 42 681 03 32

Oferta

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • utworzenie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP
 • przygotowanie dokumentów do KRS
 • sporządzanie bilansu i rocznych sprawozdań finansowych
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji skarbowych
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych

KADRY, PŁACE, ZUSy

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • sporządzanie deklaracji i wyliczanie comiesięcznych składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS

INNE

 • rejestracja działalności gospodarczej (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki partnerskie, spółki handlowe)
 • doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania jak i formy rozliczeń księgowych
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe
 • obsługa kontroli podatkowych