Oferta

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • utworzenie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP
 • przygotowanie dokumentów do KRS
 • sporządzanie bilansu i rocznych sprawozdań finansowych
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji skarbowych
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych

KADRY, PŁACE, ZUSy

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • sporządzanie deklaracji i wyliczanie comiesięcznych składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS

INNE

 • rejestracja działalności gospodarczej (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki partnerskie, spółki handlowe)
 • doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania jak i formy rozliczeń księgowych
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe
 • obsługa kontroli podatkowych